תסופת מגורים בחצר

יורט תוספת מגורים בחצר

יחידת מגורים נפרדת ועצמאית בסמוך לבית הראשי