קליניקה ומשרד

יורט קליניקה ומשרד

תוספת בנייה המשרתת מרחב טיפולי ומשרד ביורט משותף