מתחם יורטים

מתחם יורטים מחוברים

שני יורטים מחוברים באמצע עם מבנה מעץ