לינת שטח משודרגת

לינת שטח משודרגת

יורט ללינה ממושכת במסגרת קורס קדם צבאי