יחידת צימר

יורט צימר

יחידת אירוח מאובזרת עם שרוקלחת בנויים בתוך היורט