חיים בטבע

בית יורט ביער

יורט מחוברת למבנה נייד ושרוקלחת חיצוניים