אוהל מונגולי נייד לסדנאות

אוהל מונגולי נייד לסדנאות

יורט קיט להרכבה עצמי